Var med och påverka innehållet i den nya strategin!

23 juni, 2021

Leader Mälardalen tar fram en ny utvecklingsstrategi för vårt Leaderområde.

Just nu är ett dokument som innehåller förslag på vision, mål och insatsområden till den nya utvecklingsstrategin ute på remiss i området.

Var med och påverka du också!

Läs mer här!