Var med och påverka framtiden i LEADER Mälardalen!

18 februari, 2021

Välkommen till digitala möten om utvecklingen i vårt område, nu och i framtiden!

Anmäl dig senast 7 mars till mia@leadermalardalen.se!