Sökes: Projekthandläggare/ekonomiadministratör samt Projektledare för ”Smarta bygder i Leader Mälardalen”

8 juli, 2022

Leader Mälardalen arbetar med att stötta projekt som syftar till lokal utveckling på landsbygder och i mindre orter. Stöden finansieras av EU, svenska staten och kommunerna i området. Leader Mälardalens område omfattar södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, hela Arboga, Köpings och Hallstahammars kommuner, Västerås och Enköpings kommuner utanför centralorterna, samt hela Håbo och Upplands-Bro kommuner. Från 1 januari 2023 ingår även Kungsörs kommun i vårt område.
Leader är en metod för lokalt ledd utveckling, som bygger på samverkan. Metoden kännetecknas av:
• Samarbete, gärna i trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor
• Lokala initiativ och lokal förankring
• Kreativt och innovativt arbetssätt
• Långsiktigt hållbar utveckling

Leader Mälardalen söker en projektcoach/handläggare/administratör/ekonom.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100%. (6 månaders provanställning)
Som projektcoach/handläggare hos Leader Mälardalen kommer du att arbeta med att stötta och hjälpa projektsökande att rigga sina projekt och utforma sina ansökningar till att bli så bra som möjligt, både utifrån Leadermetoden och med avseende på ekonomi och rådande regelverk. Du kommer även att handlägga projektansökningarna i Jordbruksverkets handläggningssystem.
Som administratör/ekonom blir dina arbetsuppgifter att sköta Leader Mälardalens ekonomiadministration, som t ex bokföring och löner samt rekvisitioner av våra egna projekt. Dessutom kommer du att arbeta med de flesta andra arbetsuppgifter som finns på Leaderkontoret, som uppföljning och information.
Vi vill att du har utbildning och/eller erfarenhet som är relevant för arbetet. Du bör ha kunskap om Leader och Leadermetoden samt om lokal utveckling och landsbygdsutveckling. Det är även bra om du har kunskaper/erfarenhet inom ekonomi/administration.
Som person bör du vara utåtriktad och självgående, samt ha förmåga att ta egna initiativ. Då du kommer att hantera vår ekonomiadministration och vi dessutom arbetar med myndighetsutövning behöver du även vara noggrann och duktig på att sätta dig in i och följa regelverk och föreskrifter.
För tjänsten krävs körkort och tillgång till egen bil, då vi arbetar över hela Leaderområdet. Vi har idag kontor i Arboga. En stor del av arbetet kommer att kunna bedrivas hemifrån. Arbetet kommer till viss del att utföras på kvällstid.

Leader Mälardalen söker även en projektledare till vårt projekt Smarta bygder i Leader Mälardalen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100%. (6 månaders provanställning)
Projektet Smarta bygder i Leader Mälardalen syftar till att mobilisera och stötta byar och bygder i vårt område till att bli mer resilienta och ekonomiskt, klimat- och miljömässigt och socialt hållbara: ”smarta”. Det handlar alltså om Smart villages/Smarta landsbygder.
Som projektledare har du ansvar för projektets genomförande och resultat. Dina uppgifter blir att tillsammans med styrelsen identifiera ett antal strategiska bygder i området där projektet ska genomföras. I dessa bygder kommer du att mobilisera människor och genomföra möten med workshops/processer för att utöka det lokala samarbetet och engagera fler i bygdens utveckling, inventera och analysera bygdens behov och förutsättningar, samt hitta former för att utveckla lokalsamhället till att bli mer ”smart”.
I nästa steg kommer du även att stötta bygderna att gå vidare med sina utvecklingsidéer. Till detta projekt kopplar vi ett så kallat paraplyprojekt, Småprojekt för Smarta bygder, där bygderna kan söka snabba pengar för mindre insatser för att bli ”smarta” bygder. Dina uppgifter blir att mobilisera och informera om paraplyprojektet, coacha lokala aktörer, handlägga ansökningar, sköta ekonomin samt administrera paraplyprojektet.
Du blir även ansvarig för att kommunicera och informera om projekten, främst via sociala medier.
Vi vill att du har utbildning och/eller erfarenhet som är relevant för arbetet. Du bör ha kunskap om Leader och Leadermetoden och om lokal utveckling och landsbygdsutveckling. Du bör även ha kunskaper i processledning och projektledning. Du bör vara väl insatt i begreppet Smart Villages/Smarta landsbygder.
Som person bör du vara utåtriktad och självgående, samt ha god förmåga att ta egna initiativ. Du bör vara bra på att leda processer och ha ett coachande förhållningssätt, samtidigt som du är entusiasmerande.
För tjänsten krävs körkort och tillgång till egen bil, då vi arbetar över hela Leaderområdet. Vi har idag kontor i Arboga. En stor del av arbetet kommer att kunna bedrivas hemifrån. Arbetet kommer till viss del att utföras på kvällstid.

Frågor om båda tjänsterna besvaras av verksamhetsledare Mia Lundqvist, tel 070-365 75 20.
Ansökan med meritförteckning skickas till mia@leadermalardalen.se eller till
Leader Mälardalen
Alväng Björkbacken 209
732 97 Arboga
Vi vill ha din ansökan senast 31 augusti 2022.