Beviljade Småprojekt för lokal utveckling

Inom paraplyprojektet Småprojekt för lokal utveckling har följande Småprojekt (paraplyaktiviteter) genomförts:

Försköna Kulturmiljön på Jädersholme
Jädersbruk, Arboga kommun
Jädersbruks vänner har en förrådsmodul som tidigare starkt förfulat området på Jädersholme. I småprojektet har man monterat brädväggar och tak på denna samt målat, så att förrådet nu ser ut som ett litet falurött hus, som väl smälter in i kulturmiljön vid Jädersbruk.

Kulturstig
Lundby, Västerås kommun
Lundby hembygdsförening har i småprojektet röjt kring ett antal fornminnen i området och röjt gångstigar för att sammanbinda de olika fornminnena. Vidare har man skyltat upp stigen och satt upp informationsskyltar vid fornminnena.

Örsundaåns dalgång under 6000 år
Örsundsbro, Enköpings kommun
I småprojektet har Lagunda hembygdsförening skapat en digital plattform för att kunna marknadsföra Lagundabygdens besöksmål och aktiviteter, samt den information som finns i ett skyltsystem som är uppsatt i Örsundaåns dalgång.

Arboga Lajv
Arboga, Arboga kommun
Föreningen Arboga Medeltid har genom småprojektet genomfört lajvaktiviteter under Arboga Medeltidsdagar 2018. Syftet var att initiera en lajvgrupp för barn och unga i Arboga, för att därigenom öka intresset hos unga för Arbogas medeltida historia. Intresset för att ingå i en lajvgrupp var dock inte tillräckligt för att kunna starta en sådan verksamhet ännu. Lajvaktiviteterna under medeltidsdagarna lockade däremot så många som 150 unga deltagare.

Gemenskap i bygden
Tyringe, Arboga kommun
Tyringeortens bygdegårdsförening har i småprojektet utvecklat utemiljön vid bygdegården genom bland annat grillplats, sittplatser och sandlåda, samt genomfört en loppisrunda i bygden, som förhoppningsvis kommer att bli ett återkommande evenemang.

Skidspår Käglan
Fellingsbro, Lindesbergs kommun
I småprojektet har Fellingsbro GoIF genomfört en utveckling av motionsspåret på Käglan, breddat och jämnat ut, för att kunna anlägga skidspår här på vintern.

Fånöbadet och sevärda platser i närområdet
Fånö, Enköpings kommun
Löts Bygdegårdsförening har i småprojektet satt upp en låsbar anslagstavla och tryckt en poster med karta, där information om lokala entreprenörer och intressanta platser i bygden finns utmärkta och beskrivna. Postern finns nu uppsatt i den nya anslagstavlan.

HLR och hjärtstartare
Dingtuna, Västerås kommun
Dingtuna Bygdegårdsförening har genom småprojektet införskaffat en hjärtstartare till Bygdegården och genomfört ett antal HLR-utbildningar för boende i bygden.

Zombie Run i Nordiaskogen
Grillby, Enköpings kommun
I småprojektet genomförde IK Nordia för första gången Zombie Run i elljusspåret i Grillby, under Höstlovet 2018. Aktiviteten var mycket uppskattad och kommer att genomföras igen.

Arbogas historia året runt
Arboga, Arboga kommun
Arboga Kommun har i samverkan med ABF Arboga tagit fram ett antal historiskt intressanta platser och skapat storyspots, dvs ljudguider som man kan lyssna på genom app i telefonen, för dessa platser. Även ett grundmaterial till fysiska skyltar har tagits fram inom projektet.