Småprojekt för inkludering och integration

Snabba pengar till mindre aktiviteter! 

Vill ni genomföra en aktivitet som bidrar till inkludering eller integration?

Det kan röra sig om allt från mindre fysiska anpassningar för att kunna ta emot funktionshindrade besökare, till lokala kulturevenemang där personer med olika etniskt ursprung bidrar med sina specialiteter, i form av mat, musik etc. Eller någon annan aktivitet med inslag av utbyte/integration, för att skapa möten och relationer mellan människor. Då kan ni ansöka om att få göra ett Småprojekt för inkludering och integration.

För Småprojekt kan ni söka max 50.000 kr i stöd för faktiska kostnader i projektet. Projektet får inte innehålla några investeringar över 22.000 kr. ex. moms och det får inte vara påbörjat innan ni skickar in ansökan. Det får inte heller omfatta högre kostnader än 50.000 kr, ett beviljat stöd från Leader ska ge ett färdigt resultat.

Ni behöver själva bidra med ideellt arbete motsvarande samma summa som ni söker stöd för. (Ideell tid värderas till 220 kr per timme för personer över 16 år.)

Det behöver finnas samverkan i aktiviteten, men det finns inget krav på flera juridiska parter. Det räcker att en förening, ett nätverk eller en grupp människor samverkar i projektet.

Det behöver finnas allmännytta i aktiviteten (det kan alltså inte endast handla om föreningens egen utveckling) och det ska också finnas en plan för långsiktighet i projektet, på vilket sätt kommer aktiviteten att ge ett bestående resultat?

Vill ni veta mer, eller ansöka? Kontakta oss!

Mia Lundqvist, Verksamhetsledare Leader Mälardalen
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

Maja Cardell, projektcoach/handläggare
Telefon: 070-9240445
E-post: maja@leadermalardalen.se

Småprojekt för Inkludering och integration finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.