Småprojekt

Ansök om Småprojekt – snabba pengar till mindre aktiviteter!

Om ni har en idé om en mindre aktivitet, som inte är så stor att det är motiverat att ansöka om ett Leaderprojekt, kan ni istället ansöka om att få genomföra ett Småprojekt. Det är både enklare och går fortare än att ansöka om ett vanligt Leaderprojekt. För Småprojekt kan ni söka max 50.000 kr i stöd för faktiska kostnader i projektet och ni behöver själva bidra med ideellt arbete i aktiviteten.

Det finns flera typer av Småprojekt:

Vill ni genomföra en aktivitet som bidrar till inkludering eller integration? Då kan ni ansöka om att få göra ett Småprojekt för inkludering och integration.

Ska er aktivitet på något sätt bidra till lokal utveckling? Då kan ni ansöka om Småprojekt för lokal utveckling.

Om aktiviteten ni vill genomföra handlar om hållbarhet inom klimat, energi eller miljö kan ni ansöka om Småprojekt för hållbar utveckling.