Vision Tillberga

Tillberga Grannskapsservice driver olika former av samhällsservice i Tillberga i Västerås kommun. Organisationen initierade och genomförde projektet Vision Tillberga med hjälp av Leader Norra Mälarstranden, som ett sätt att fånga upp idéer och engagemang från lokalbefolkningen, idéer som låg utanför uppdraget om samhällsservice. Idag är innehållet i projektet en del av den ordinarie verksamheten och det finns en person anställd som arbetar med dessa frågor.