Tillsammansdagen

Tillsammansdagen startade som ett integrationsprojekt som syftade till att få infödda svenskar och personer med utländsk bakgrund att umgås med varandra. En viktig idé i projektet var att alla kunde och skulle vara med och bidra. Projektet engagerade ett stort antal föreningar, organisationer och företag i Hallstahammar och Tillsammansdagen har efter projektet blivit ett årligen återkommande evenemang.