Shadowgames

Shadowgames var ett projekt som gick ut på att genomföra en stor turnering i figurspelen Warhammer Fantasy och Warhammer 40.000. Projektet ägdes och drevs av Shadowplayers, en förening som i första hand organiserar ungdomar och unga vuxna och som med hjälp av projektet har utvecklats från ett kompisgäng till en väl fungerande ideell förening.

Projektet Shadowgames ledde i sin tur fram till ytterligare två mindre projekt: Shadowfilms, en dokumentation av Shadowgames samt Spela Mer, som fokuserade på öppna spelkvällar med icke-digitala spel.