Ridvägar i Gryta

Ridvägar i Gryta är ett projekt som förutom att skapa just ridvägar kring Gryta i Enköpings kommun, både renoverat en bro och dessutom skapat nya nätverk och en större förståelse mellan ryttare, markägare och boende och därmed även en större sammanhållning i bygden.