Fjärdhundraland

I Fjärdhundra i Enköpings kommun har det genomförts inte mindre än 19 större och mindre Leaderprojekt, bland andra Turism i Fjärdhundrabygden och Entreprenörskap i Fjärdhundraland. Projekten har syftat till att utveckla bygden för boende, besökare och företagare i området.