Äs puss

Äs puss är en liten sjö norr om Enköping som rensats upp och tillgängliggjorts genom projektet med samma namn. I projektet, som initierades av Härnevi hembygdsförening, har man även anlagt en grill- och fikaplats. Samarbete med Upplandsstiftelsen har även möjliggjort att området kring Äs ås och Äs puss kunnat utvecklas och gjorts mer tillgängligt med bland annat skyltning, parkering, trappor och stigar och området är nu en del av Upplandsleden.