Utflyttning till landsbygden – Bo i Himmeta-Bro

Utflyttning till Landsbygden – Bo i Himmeta-Bro genomfördes av Himmeta-Bro Bygderåd, i samverkan med lokala markägare. Målet var att marknadsföra bygden för inflyttning och nybyggnation, för att därigenom trygga förskola, skola, vägunderhåll och annan service i bygden. Flera nybyggnationer är ett direkt resultat av projektet och idag lever projektet vidare utan stöd från Leader.

bo-i-himmeta-bro