Nyföretagarrådgivning i Västra Mälardalen

I projektet Nyföretagarrådgivning i Västra Mälardalen samverkade Köpings och Arboga kommuner med organisationer och företag för att hitta ett hållbart koncept för nyföretagarrådgivning. Inom projektet genomgick nästan 400 personer olika utbildningar för företagare, såsom marknadsföring och ekonomi och nästan 130 personer fick personlig rådgivning. Dessutom tog man fram en arbetsform som har fortsatt att fungera även efter projektets avslut.