Kultur- & Naturstråk: Ramstigen & Gålsjön

alholmsparkenKultur- & Naturstråk: Ramstigen & Gålsjön är ett samarbete mellan Arboga kommun och ett stort antal föreningar i området. I projektet har man lyft fram och förbättrat gångstråket från Arboga västerut längs Ramstigen och Arbogaån, bort till Gålsjön.

Den gamla engelska parken vid Älholmen strax utanför Arboga har restaurerats och dessutom har man bland annat anlagt nya spänger och förbättrat fågeltornet och vindskyddet vid Gålsjön.