Familjecentrum i Kolsva

Familjecentrum i Kolsva startade som ett Leaderprojekt. Idag är Familjecentrum ett etablerat samarbete mellan Svenska kyrkan, Köpings kommun, och Landstinget Västmanland. Under samma tak finns numera mödravård, barnhälsovård, förskola, öppen förskola, socialtjänst, diakoni, elevhälsa och bibliotek.

familjecentrum