Projektexempel Leader Västra Mälardalen 2007-2014

Den här filmen visar några exempel på Leaderprojekt som genomförts i Leader Västra Mälardalen under perioden 2007-2014. Filmen beskriver också kort vad Leader är.

På dessa sidor kan du läsa om några fler exempel på projekt som genomfördes i Leader Västra Mälardalen 2007-2014.

Här finns även en lista över samtliga projekt i Leader Västra Mälardalen.