Projektrapportering

Projektet Ung i Mälardalens syfte var att mobilisera unga i området Leader Mälardalen. Vi ville att unga skulle vara delaktiga i den lokala utvecklingen i området.

Vi inventerade ungas idéer, genomförde inspirationsträffar för unga och vår projektledare fungerade som en ungdomscoach för att stötta unga i vårt område i projektutveckling och genomförande av evenemang.

Utöver att engagera unga i områdets lokala utveckling syftade även projektet till att främja ungas entreprenöriella förmåga och kompetensutveckla dem. Ett mål med projektet var att ett nytt nätverk, för unga från hela området,  etablerades.