Ung i Mälardalen

Leader Mälardalens projekt Ung i Mälardalen pågick under 2017/2018.

 

Projektet Ung i Mälardalen finansierades av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.