Förstudie Integration i Mälardalen

Projektets syfte:

Kartlägga befintliga insatser, planer och behov.

Analysera var Leadermetoden och Leadermedel kan göra skillnad.

Projektets mål:

Genomförd kartläggning av befintliga aktiviteter, som presenteras i en slutrapport med en behovsanalys för fortsatt arbete med integration och social inkludering i området.

Hitta nya lösningar tillsammans med myndigheter och andra lokala aktörer.

Verksamhet efter projektets slut:

Minst ett pilotprojekt har startats som ett resultat av projektet.

Fler lokala aktörer har fått kännedom om Leadermetoden och hur den kan användas i arbetet med integration.

Synergier har skapats mellan andra leaderprojekt.

Mål på lång sikt:

Minskat socialt utanförskap.

Minst en ny och/eller utvecklad mötesplats/nätverk.

Ökad anställbarhet för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter:

Eva Wrede, projektledare

Tel 0730-83 57 92

ewrede@telia.com

Projektet Förstudie Integration i Mälardalen finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.