Lokal utveckling

Inom insatsområdet Lokal utveckling har följande projekt prioriterats av LAG: