Inspirationshelg 20-21/10 2018

 

 

Program 20-21 okt

Tillsammans bjöd Leader Mälardalen och Aktiva byar, Leader Linné in till två dagars inspiration och lärande för byaktiva med fokus på lokal hållbar utveckling och lokal beredskap i Altuna (Enköpings kommun) den 20 -21 oktober. 25 personer deltog både lokalt från Bålsta, Veckholm, Grillby och fjärran så som Broddetorp, Skattunbyn, Umeå mfl.

*
Vad är en hållbar bygd? och vad är resiliens? Folkhögskolekursen Framtidens by med Niklas Högberg och Ingrid Stjernström från Grythyttan berättade både om varför hållbar lokal utveckling behövs utifrån ett globalt perspektiv och ett lokalt. http://framtidensby.nu


*
Vad ökar sårbarheten för en skogsbrand? Journalisten Sven Olov Karlsson från Svartådalen delade med sig av en personlig berättelser om branden som var tre gånger så stor som Stockholmsyta. Han gav oss också en historisk inblick i svenska skogsbruket och varför sårbarheten har ökat med dagens skogsbruksmodeller i kombination med klimatförändringar.
Läs mer om hans bok Brandvakten här: http://dagensbok.com/2017/11/09/sven-olov-karlsson-brandvakten/


*
Hur kan vi bygga lokala lösningar på gemensamma behov som bidrar till att stärka våra bygders ekonomier, näringar och gemenskap? Lokalt engagerade Mats Thorburn från föreningen och nätverket beskrev hur arbetet för tursim och lokalproducerat kan stärka byns gemenskap. De som ingår i föreningen gör inte bara gemensamma evenemang mot turister utan besöker också varandra för att stärka samarbetena inom sig. https://www.fjardhundraland.se


*
Hur kan vi ta första stegen mot lokala kretsloppssamhällen? Bengt Lundegårdh lät oss genom workshop testa hur metoden Lokal energi och resursanalys skulle kunna  stödja arbetet för hållbarhet i våra bygder. Vi fick också en inblick i Södra Norrlands Omställningscentrum Söderhamn av Anders Persson. Deras arbete med att arbeta både lokalt med omställningsplaner och regionalt med utbildningar i småbruk och lokalt mathantverk och sociala arbetsmarknadsprojektet Närjord mm. https://omstallningfalun.wordpress.com/sodra-norrlands-omstallningscentrum/

*
Kan lokal hållbarhet skapa beredskap? Hur kan en bygd förekomma en kris, så som torka, vattenbrist, brand och låg självförsörjningsgrad ? Dag två i Altuna inleddes med att Tove Bodland-forskare inom lokal resilience vid Karlstad universitet gav oss guidning från nationell beredskap till lokala ansvaret. Sedan blev gruppen tre olika byar som fick arbeta med att lösa tre olika scenarion  i byn både reaktivt och proaktivt, under processledning av Maria Richter Simsek.


Efter en kortare resa med buss till Västra Färnebo fick vi träffa Anitha Barrsäter ordförande Svartådalens Bygdeutveckling som beskrev deras aktiva roll under branden i Svartådalen och även hur bygden idag arbetar långsiktigt med att anpassa sin utveckling till nya förutsättningar.
Läs mer om deras arbete här: http://www.svartadalensutveckling.se (edited) 

 

Medverkande:
Maria Richter Simsek, Marcus Nordgren, Victor Zaunders från Aktiva Byar.
Sofia Ohlsson, Leader Mälardalen.

Niklas Högberg & Ingrid Stiernström- Inspiratörer inom hållbar bygdegutveckling, driver Framtidens By.
Sven-Olof Karlsson- Journalist och författare till boken ”Brandvakten”.
Mats Thorburn- Ordförande och drivkraft i föreningen Fjärdhundraland.
Bengt Lundegårdh- Agronomie doktor, utvecklare av Lokal energi- och resursanalys.
Anders Persson- Folkbildare och inspiratör, drivande av Södra Norrlands Omställningscentrum Söderhamn
Tove Bodland- Forskare inom lokal resiliens på Karlstad Universitet, Centrum för klimat och säkerhet
My Sellberg- Forskare Stockholm Resilience Center, utvecklare av Resiliensanalys
Anitha Barrsäter- Ordförande Svartådalens Bygdeutveckling