Mobilisering 2.0 klimat, energi och miljö

Projektbeskrivning

Projektet Mobilisering 2.0 ska bidra till att dels förstärka samverkan mellan olika sektorer inom hållbar utveckling (ekologiskt, socialt, ekonomiskt), stärka lokal mobilisering i både stad och land, inom insatsområdet klimat, energi och miljö. Projektet drevs 2018 februari -2019 mars och hade som syfte att fördjupa samverkan som drivits inom föregående mobiliserinsprojekt, stötta initiativ, samt genomföra gemensamma aktiviteter inom lokal hållbar utvecklig. Aktiviteterna skulle drivas lokalt, av lokala grupper, och skapa långsiktiga effekter på lokal hållbar utveckling.

Projektet har beviljat 12 lokala småprojekt, 11 st genomförda. Projekten bestod av flertalet småaktiviteter inom hållbarhetsområdet, från några veckor till ett halvår. Vi har samverkat med Leader Linnés interna projekt Aktiva Byar, där vi tillsammans skapade en Inspirationshelg på temat Lokal hållbar utveckling, och lokal beredskap. Vi har även arbetat med att stötta idéer och projektinitiativ för Leaderprojekt som uppkommit genom projektet.

  • Lokala initiativ (föreningar/företagare/intressegrupper) har fått möjlighet att driva aktiviteter för att skapa ett lokalt engagemang, som del i utförandet i projektet. Aktiviteterna har skett evenemang (föreläsningar/ workshops/samverkansaktiviteter) inom området klimat, energi och miljö, och bidragit till lokal hållbar utveckling långsiktigt. Se mer info om genomförda småprojekt inom klimat, energi och miljö.
  • Vi har genomfört kunskapshöjande aktiviteter.
  • Genomfört en inspirationhelg inom lokal hållbar utveckling och lokal beredskap, med innehåll av aktiviteter där deltagarna fick verktyg för att lokalt kan arbeta med hållbar utveckling långsiktigt.
  • 750 personer har deltagit aktivt i projektets aktiviteter, 5000 personer har berörts av aktiviteterna, såsom besökande.
  • 12 beviljade småprojekt, 11 st genomförda, av och för lokala grupper.
  • En Inspirationshelg med totalt 13 föreläsningar och ett studiebesök.
  • 1 beviljat Leaderprojekt, 1 projekt som fick avslag i LAG, samt 3 st initierade Leaderprojekt i ansökningsstadie.

Projektet kommer dels leva vidare inom ett internt projekt: Paraplyprojekt för hållbar utveckling.
Dels kommer arbetet ledas vidare av LAG, där det finns ett intresse för området.

Har ni en idé eller är intresserade av att göra ett projekt inom området, med Leader som metod?

Se mer info om småprojekt inom klimat, energi och miljö.

Projektet Mobilisering 2.0 – klimat, energi och miljö finansieras av Leader Mälardalen genom Landsbygdsfonden.