Beviljade projekt i Leader Mälardalen

stock-3Här kan du se vilka Leaderprojekt som har beviljats i Leader Mälardalens område under nuvarande programperiod 2014-2020.

Projekten sorteras under Leader Mälardalens fyra insatsområden:

För att själva vara med och bidra till att målen i vår strategi äger och driver LAG Leader Mälardalen också ett antal egna projekt: