Ny vice ordförande och två nya projekt beviljade av LAG!

19 oktober, 2017

Igår hade Leader Mälardalen LAG-möte och man valde en ny vice ordförande för föreningen. Det blev Anders Paulsson, som representerar privat sektor i Köpings kommun.

På mötet beslutade LAG även att bevilja två nya projektansökningar, Tiden är nu, ett integrationsprojekt som ska drivas av Hammarteatern i Hallstahammar, samt Vision Tidö-Lindö, ett lokalt utvecklingsprojekt som ska drivas av Tidö-Lindö samfällighetsförening.