NY lokal utvecklingsstrategi!

11 oktober, 2021

Nu är Leader Mälardalens nya lokala utvecklingsstrategi för programperioden 2023-2027 klar!

Läs mer och se hela strategin under Framtiden!