Mobilisering 2.0 tackar för sig!

20 december, 2018

Nu avslutas Mobilisering 2.0, ett projekt Leader Mälardalen drivit internt för att inspirera och engagera till lokalt ledd hållbar utveckling.
Vi kan konstatera att lokal hållbar utveckling är ett viktigt område inom Leader Mälardalen, som också skapar lokal utveckling. Under året har flertalet småprojekt drivits av lokala grupper, samtidigt som projektet bidragit till att synliggöra Leadermetoden som ett verktyg för hållbar utveckling. För lokala grupper som önskar driva småprojekt finns det fortsättningsvis möjlighet inom Småprojekt för Hållbar utveckling.

  • Lokala initiativ (föreningar/företagare/intressegrupper) har fått möjlighet att driva aktiviteter för att skapa ett lokalt engagemang, som del i utförandet i projektet. Aktiviteterna har skett evenemang (föreläsningar/ workshops/samverkansaktiviteter) inom området klimat, energi och miljö, och bidragit till lokal hållbar utveckling långsiktigt. Se mer info om genomförda småprojekt inom klimat, energi och miljö.
  • Vi har genomfört kunskapshöjande aktiviteter.
  • Genomfört en inspirationhelg inom lokal hållbar utveckling och lokal beredskap, med innehåll av aktiviteter där deltagarna fick verktyg för att lokalt kan arbeta med hållbar utveckling långsiktigt.
  • 750 personer har deltagit aktivt i projektets aktiviteter, 5000 personer har berörts av aktiviteterna.
  • 12 beviljade småprojekt, 11 st genomförda, av och för lokala grupper.
  • En Inspirationshelg med totalt 13 föreläsningar och ett studiebesök.
  • 1 beviljat Leaderprojekt, 1 projekt som fick avslag i LAG, samt 3 st initierade Leaderprojekt i ansökningsstadie.

Projektledare Sofia Ohlsson och projektet Mobilisering 2.0 tackar för sig och ett fantastiskt projektår!