Strategi

Grundläggande för Leadermetoden är att det är de som bor och verkar i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. I varje Leaderområde bildar personer från företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor ett partnerskap som tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi. Strategin bygger på lokala initiativ, lokala förutsättningar, lokala behov och lokal kunskap.

Leader Mälardalens strategi har tagits fram av det partnerskap ur vilket föreningen Leader Mälardalen senare bildades. I strategin beskrivs Leaderområdet, dess behov och förutsättningar. Där beskrivs även vilka insatser som ska prioriteras under programperioden.

Läs mer om Leader Mälardalens insatsområden.

Läs hela Strategin här.