Leader/Lokalt Ledd Utveckling

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling, genom samverkan. Metoden kännetecknas av :

  • Samarbete, gärna i trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor
  • Lokala initiativ och lokal förankring
  • Kreativt och innovativt arbetssätt
  • Långsiktigt hållbar utveckling

Ordet Leader är en förkortning av ett franskt uttryck som betyder ungefär Länkar mellan åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Här kan du se en film som beskriver vad Leader är.

Grundläggande för Leadermetoden är att det är de som bor och verkar i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. I varje Leaderområde bildar personer från företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor ett partnerskap som tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden. Strategin bygger på lokala initiativ, lokala förutsättningar, lokala behov och lokal kunskap.

Det är Jordbruksverket som godkänner Leaderområdet genom att godkänna områdets strategi och LAG, som är Leaderföreningens styrelse. Leaderområdet får en tilldelad budget som LAG kan besluta om till olika prioriterade projekt. Leader Mälardalen har en budget på ca 48 miljoner kronor för programperioden 2014-2020. Pengarna kommer från EU:s Landsbygdsfond, Regionalfond och Socialfond, samt från svenska staten och från kommunerna i Leaderområdet.

Föreningar, organisationer och företag som har en idé om ett utvecklingsprojekt som kan drivas enligt Leadermetoden kan beviljas pengar till sitt projekt från Leader Mälardalen, om det passar in i strategin. Varje projektgrupp bidrar själva till projektet, oftast med eget ideellt arbete.

Leader har funnits i EU sedan 1991 och i Sverige sedan 1995. Erfarenheter från tidigare programperioder visar att Leadermetoden ger mycket god effekt för satsade pengar.

Läs mer om Lokalt Ledd Utveckling (Leader) på Jordbruksverkets hemsida.