LAG-ledamöter

Ordförande är Eva Wrede, ideell sektor, Enköping och vice ordförande är Anders Paulsson, privat sektor, Köping.

För kontaktuppgifter till LAG se Kontakt.

Kommun Namn Sektor
Lindesberg, Fellingsbro Daniel Fagerlund  Offentlig
Maud Segerstedt  Ideell
Johan Andersson  Privat
Arboga Annica Gustafsson  Offentlig
Jan Larsson  Ideell
Mia Hultgren  Privat
Köping Sören Pettersson  Offentlig
Mårten Gustavsson  Ideell
Lena Ryberg-Ericsson  Privat
Hallstahammar Anna Gunstad Bäckman  Offentlig
Sig-Britt Bodén  Ideell
Helena Holmgren  Privat
Västerås Eva Lilja  Offentlig
Anders Flodström  Ideell
Maria Sannesjö  Privat
Enköping Jan Fredriksson  Offentlig
Sofia Ohlsson  Ideell
Eva Wrede  Privat
Håbo Fredrik Anderstedt  Offentlig
Shiva Samadi  Ideell
Göran Eriksson  Privat
Upplands-Bro Marcus Nybom  Offentlig
Lars Tillhammar  Ideell
Birgitta Dickson  Privat