LAG-ledamöter

Ordförande är Eva Wrede, privat sektor, Enköping och vice ordförande är Anders Flodström, ideell sektor, Västerås.

För kontaktuppgifter till LAG se Kontakt.

Kommun Namn Sektor
Lindesberg, Fellingsbro Daniel Fagerlund  Offentlig
Gullan Bergdahl  Ideell
Johan Andersson  Privat
Arboga Annica Gustafsson  Offentlig
Anders Johansson  Ideell
Johanna Ericson  Privat
Kungsör Ida-Maria Rydberg  Offentlig
Rolf Larsson  Ideell
Agneta Pettersson  Privat
Köping Ellinor Gustafsson  Offentlig
Mårten Gustavsson  Ideell
Lotta Granberg  Privat
Hallstahammar Jouni Ståhlhane  Offentlig
Helena Holmgren  Ideell
Andreas Silfver  Privat
Västerås Karolina Swierczek  Offentlig
Anders Flodström  Ideell
Patrik Rehn  Privat
Enköping Rebecka Lindström  Offentlig
Eva Wrede  Ideell
Lotta Hermansson  Privat
Håbo Fredrik Anderstedt  Offentlig
Jonatan Hedberg  Ideell
Göran Eriksson  Privat
Upplands-Bro Mattias Peterson  Offentlig
Lars Tillhammar  Ideell
Lars Ehrnström  Privat