LAG/Styrelsen

Leader Mälardalen är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att aktivt arbeta med lokal utveckling genom Leadermetoden. Föreningen bildades den 28 maj 2015 och fick sin lokala utvecklingsstrategi godkänd av Jordbruksverket den 21 december 2015. Föreningen styrs av LAG (Local Action Group), en styrelse med en representant från vardera ideella sektorn (föreningslivet), privata sektorn (företagarna) och offentliga sektorn ur varje kommun i området, totalt 24 personer.

Här kan du se vilka som sitter i LAG för närvarande och här kan du läsa föreningens stadgar.

LAG arbetar för att nå målen i Leader Mälardalens strategi. LAG har möten ca 5 gånger per år och då fattar man bland annat beslut om projektansökningar. Det är LAG som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket som fastställer beslutet. Här kan du se datum för innevarande års LAG-möten.

Här kan du läsa protokoll från tidigare LAG-möten.