Geografiskt område

Leader Mälardalen

Leader Mälardalens område består av Södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, Arboga, Köpings, Hallstahammars, Västerås (utanför Västerås tätort), Enköpings (utanför Enköpings tätort), Håbo och Upplands-Bro kommuner. De största tätorterna Västerås och Enköping ingår alltså inte i Leader Mälardalens område.

Leader Mälardalens område kännetecknas av en väl utbyggd infrastruktur och goda kommunikationer. Detta, samt närheten till många stora städer bidrar till områdets relativt tätbefolkade landsbygd. Inom området bor ca 150.000 människor, (exklusive Västerås och Enköpings tätorter).

Vad är ett Leaderområde?

Ett Leaderområde är ett geografiskt område där de som bor i området vill samarbeta kring en gemensam lokal utvecklingsstrategi. Området ska präglas av liknande förutsättningar och utvecklingsmöjligheter och behöver inte följa vanliga administrativa gränser. Leader Mälardalen omfattar sju hela kommuner och en mindre del av en kommun. Området spänner över fyra län.

Det är Jordbruksverket som godkänner Leaderområdet genom att godkänna den lokala utvecklingsstrategin och LAG, styrelsen. Det finns 53 Leaderområden i Sverige, varav 48 godkänts av Jordbruksverket och tilldelats projektmedel i programperioden 2014-2020. Läs mer om vilka de är på Jordbruksverkets hemsida.