Om oss

Leader Mälardalen ger stöd till projekt som syftar till utveckling i vårt område. Stöden finansieras av EU, svenska staten och kommunerna i området.

I nuvarande programperiod för Leader eller Lokalt Ledd Utveckling, som pågår 2014-2020, är det möjligt att arbeta med Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden i 48 Leaderområden i Sverige och ca 2400 Leaderområden i hela EU. Leader Mälardalen är ett av dessa områden.

Leaderprojekt i Sverige finansieras med pengar ur fyra av EU:s fonder: Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och Havs- och fiskerifonden. I Leader Mälardalen arbetar vi med tre av dessa: Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden. På EU-kommissionens webbplats för Jordbruk och Landsbygdsutveckling kan du läsa mer om vad Landsbygdsfonden syftar till.