LAG anpassar Småstödet för företagsutveckling till Coronakrisen!

30 april, 2020

För att stötta de mindre företagen i vårt Leaderområde i den rådande Coronakrisen har LAG beslutat att ändra lite i reglerna för Småstöd för företagsutveckling.

LAG har tagit bort regeln om att företaget får vara max 5 år gammalt för att kunna söka stöd.

Nu kan de flesta små företag (max 10 anställda) söka Småstöd för företagsutveckling. Läs mer om Småstöden här.