Behandling av personuppgifter

Leader Mälardalen behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla åtaganden. Ändamålen omfattar kommunikation, stödhantering, lönehantering, utbetalningar, beslut, behörigheter, kontroll, statistik, information, uppföljning, utvärdering och analys.

Uppgifter som skickas till Leader Mälardalen blir allmänna handlingar och är offentliga, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Uppgifterna lagras hos Leader Mälardalen till år 2023, då föreningens verksamhet avslutas och lämnas ut till Jordbruksverket och EU:s institutioner, i enlighet med vad som följer av lag eller förordning.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Leader Mälardalens verksamhet och du har rätt att få uppgifter rättade. Kontakta oss på info@leadermalardalen.se om du har frågor eller vill göra en rättelse eller radering.

Mer information finns i vår Policy för personuppgiftshantering.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.