Social inkludering

Alla projekt som beviljas pengar från Leader Mälardalen måste beröra något av våra insatsområden. Insatsområdet Social inkludering handlar mycket om att stötta förmågor hos individer. Ungdomar är en stor målgrupp för insatsområdet, samt grupper i samhället som står långt ifrån arbetsmarknaden. Integration, av exempelvis nyanlända flyktingar, är också ett prioriterat område.

Förslag på aktiviteter:

  • Pilotprojekt tillsammans med till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra samhällsaktörer
  • Undersöka nya samverkansformer för att stärka individer som står långt ifrån arbetsmarknaden
  • Främja tillkomsten av sociala företag genom nya samverkansformer
  • Kompetensförsörjning och matchning
  • Demokratiutveckling
  • Integrationssatsningar
  • Ungdomssatsningar