Lokal utveckling

Alla projekt som beviljas pengar från Leader Mälardalen måste beröra något av våra insatsområden. Insatsområdet Lokal utveckling omfattar allt från inkluderande lokala mötesplatser till lokal turism med bas i natur och kultur. Gemensamt för projekt inom insatsområdet är att de ska syfta till att bidra till att skapa en bättre plats att bo, leva och verka på.

Jädersbruk

Förslag på aktiviteter:

  • Orts- och bygdeutveckling
  • Mötesplatser som är öppna och inkluderande
  • Lokala evenemang
  • Lokal turism
  • Service och infrastruktur
  • Projekt som skapar varierad och meningsfull fritid