Klimat, energi & miljö

Alla projekt som beviljas pengar från Leader Mälardalen måste beröra något av våra insatsområden. Insatsområdet Klimat, energi och miljö handlar om lokal och global hållbarhet. Det kan vara projekt som främjar miljöeffektivisering, återanvändning och återvinning, liksom förnyelsebara energikällor. I insatsområdet ryms dessutom exempelvis miljömässigt hållbara transporter, samt ekologiskt och biologiskt kretslopp.

Förslag på aktiviteter:

  • Kompetensförsörjning inom klimat, energi och miljö
  • Nya samverkansformer inom klimat, energi och miljö
  • Intresseskapande projekt inom klimat, energi och miljö, till exempel i samverkan med högskola eller andra intressenter
  • Lokala hållbarhetsprojekt

Fjärilsträdgård