Entreprenörskap & innovation

Alla projekt som beviljas pengar från Leader Mälardalen måste beröra något av våra insatsområden. Insatsområdet Entreprenörskap och innovation handlar om att främja entreprenörskap i allmänhet, till exempel bland ungdomar. Det kan även röra sig om olika typer av företagsutvecklingsinsatser och om produktutveckling, exempelvis genom innovativa samverkansformer mellan företag. Nyckelordet är, liksom i övriga insatsområden, samverkan.

Förslag på aktiviteter:

  • Nya samverkansformer mellan företag, kommun och akademin
  • Företagsutveckling
  • Företag i samverkan
  • Verka för kvalitetsprodukter på närmarknaden
  • Främja turismen

Kök