Information med anledning av Corona/Covid-19

27 mars, 2020

Vi på Leader hoppas att ni alla är friska och trygga i dessa oroliga tider och att ni får fortsätta att vara det. Coronapandemin påverkar oss alla och vi kan bara göra vårt bästa för att tillsammans bidra till att vårt samhälle ska klara denna kris.
Vi ser att de flesta av våra pågående projekt sannolikt kommer att påverkas av Coronakrisen, med avseende på både genomförande, måluppfyllelse och tidsplan. Varje projekt är ju unikt, med sina unika förutsättningar och det går därför inte att ge några enhetliga riktlinjer som passar för alla, men det vi vet är att i princip alla Leaderprojekt till stor del bygger på möten mellan människor och dessa möten påverkas naturligtvis av pandemin.

Såhär skriver Jordbruksverket angående Coronapandemin:
Information med anledning av Corona/Covid-19
Med anledning av samhällsspridningen av Corona/Covid-19 vill Jordbruksverket informera stödmottagare inom Projekt- och företagsstöden, inklusive lokalt ledd utveckling, om hur kostnader och utgifter till följd av inställda aktiviteter kommer att hanteras.
Under nu rådande omständigheter med Corona/Covid-19 är det sannolikt att projekt kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad. Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.
Stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.
När det är lämpligt ska stödmottagaren utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan ske genom att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.
Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör stödmottagaren ta kontakt med behörig myndighet för att diskutera möjliga lösningar för projektet.
Jordbruksverket uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.

Om ni upplever att just ert Leaderprojekt kommer att påverkas av Corona/Covid 19 ser vi gärna att ni kontaktar oss på Leaderkontoret för att diskutera ert projekt, hur det kommer att påverkas och om vi behöver fundera på att eventuellt göra några justeringar av projektet.
Som det är just nu tänker vi att det bästa vi kan göra är att ha en bra dialog, avvakta hur pandemin utvecklar sig, därefter justera projekten så gott det går utifrån läget och helt enkelt göra det bästa vi kan av situationen.

Mia Lundqvist, verksamhetsledare
Tel. 070 365 75 20
mia@leadermalardalen.se