Förslag för ett framtida Europa i balans

20 maj, 2020

Mitt i Covid-19-krisen är ELARD (European Leader Association for Rural Development, den europeiska Leader-föreningen som representerar 26 nationella Leader-nätverk och omkring 2 200 Leaderområden/LAG) redo att planera mot en framtid tillsammans med lokala, nationella och europeiska institutioner, myndigheter och regeringar.

Framtiden är här och nu och vi behöver anpassa oss.

Landsbygdsområdena har drabbats hårt av krisen. Det är ELARD:s uppfattning att för att bygga ett resilient Europa behövs det balans mellan städer och landsbygder. ELARD hävdar att Leader/CLLD är ett viktigt verktyg för att bygga ett Europa i balans.

The voice of rural Europe for the future of Europe’s sidor är fyllda med information om den framgångsrika LEADER-metoden. Den ivriga läsaren kan enkelt hitta ELARDs och LUS (Lokal Utveckling Sverige, den svenska Leaderföreningen) förslag för framtiden på de två sista sidorna. Läs skriften på svenska här.