Företag

Stöd till företag

Som företag kan ni söka olika former av stöd från Leader Mälardalen. 

Leader Mälardalen har ett stöd som heter Projektstöd till företag.

Där kan företag i samverkan ansöka om upp till 200.000 kr i stöd för olika typer av företagsutvecklande insatser. Det kan vara både ”mjuka” insatser, som exempelvis gemensam marknadsföring och ”hårda” insatser, som en byggnation eller annan investering.

Kravet är att det är minst två parter som samverkar i projektet och att alla parter kommer att ha nytta av insatsen. Ni behöver själva stå för minst 30% av finansieringen i projektet, ni kan söka max 70% av kostnaden från Leader.

Projektstöd till företag söker ni på samma sätt som de vanliga Leaderprojekten, via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan på webben.

Leader Mälardalen har även en mindre, enklare och snabbare form av företagsstöd, Småstöd för företagsutveckling.
Småstöden passar bra för mindre utvecklingsprojekt, exempelvis för att anpassa företaget till den rådande Coronakrisen.

Företag kan även vara både sökande  och en av flera samverkansparter i ”vanliga”, allmännyttiga Leaderprojekt.
Här kan ni läsa mer om Leaderprojekt.

Börja alltid med att kontakta Leaderkontoret!