Företag

Stöd till företag

Som företag inom Leader Mälardalens område kan ni söka former av stöd från Leader Mälardalen.

Småstöd för företagsutveckling är en mindre, enklare och snabbare form av företagsstöd, som kan sökas av ett ensamt företag och passar bra till exempelvis Covid 19-anpassning eller andra mindre utvecklingsprojekt.

I Projektstöd till företag kan företag i samverkan ansöka om upp till 200.000 kr i stöd för olika typer av företagsutvecklande insatser. Det kan vara både ”mjuka” insatser, som exempelvis gemensam marknadsföring och ”hårda” insatser, som en byggnation eller annan investering.

Kravet är att det är minst två parter som samverkar i projektet och att alla parter kommer att ha nytta av insatsen. Ni behöver själva stå för minst 30% av finansieringen i projektet, ni kan söka max 70% av kostnaden från Leader.

Projektstöd till företag söker ni på samma sätt som de vanliga Leaderprojekten, via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan på webben.

Företag kan även vara både sökande  och en av flera samverkansparter i ”vanliga”, allmännyttiga Leaderprojekt.

Börja alltid med att kontakta Leaderkontoret!