Extrastämma 22 september

6 september, 2022

Leader Mälardalen ideell förening kallar till extrastämma torsdag 22 september kl. 18.00.

Stämman hålls digitalt, via ZOOM.

Anmäl ditt deltagande till mia@leadermalardalen.se senast 15 september.