Passar projektidén inom Leader?

Leaderprojekt kan sökas av föreningar, företag eller andra organisationer i samverkan. Man behöver vara minst två olika aktörer som samverkar. Vår erfarenhet är att ju fler aktörer, gärna inom både ideell, privat och offentlig sektor, desto större chans är det att projektet utvecklas till något långsiktigt hållbart.

Leadermetoden kännetecknas också av lokala initiativ och lokal förankring, de som berörs av projektet ska vilja vara med och bidra till att det genomförs. Projekten ska även vara innovativa, till exempel genom att finna nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter.

Ni kan söka max 1,3 miljoner kronor per projekt från Leader Mälardalen.

Alla projekt som beviljas inom Leader Mälardalen ska ligga inom något av Leader Mälardalens strategis fyra insatsområden.
Läs mer om insatsområdena här.

Projekten ska medverka till att uppnå något eller några av insatsområdets mål och även beakta strategins horisontella mål.
Läs mer om Leader Mälardalens olika mål här.

Leader Mälardalen har också ett antal urvalskriterier som används för att bedöma om projektet ska beviljas.
Läs mer om urvalskriterierna här.