E-ansökan

Om ni vill ansöka om projektstöd från Leader ska ni alltid börja med att ta kontakt med Leaderkontoret.

När vi tillsammans diskuterat fram en lämplig projektplan och en budget hjälper Leaderkontoret er att ansöka via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan inom Lokalt Ledd Utveckling (Leader). Ni kan även läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Den som ska ansöka om stöd som representant för en förening, en organisation eller ett företag måste först skicka in en fullmakt till Jordbruksverket för att få rätt att söka som ombud. Jordbruksverkets fullmaktsblankett hittar ni här.