Datum för beslutsmöten

LAG sammanträder och fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas stöd ca 5-6 gånger per år. För att komma med till beslut behöver en komplett projektansökan ha kommit in till kansliet via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan ca en månad före LAG-mötet.

Om ni vill ansöka om projektstöd från Leader ska ni alltid börja med att ta kontakt med Leaderkontoret.

LAG-möten 2022             Sista ansökningsdatum

17 februari                          23 januari

28 mars                              27 februari

28 april  Årsmöte

5 maj                                   3 april

16 juni                                 15 maj

13 september                    21 augusti

20 oktober                         18 september

29-30 november               30 oktober