Anmäl projektidé

Om ni vill ansöka om projektstöd från Leader kan ni börja med att ta kontakt med Leaderkontoret för att diskutera hur er projektidé kan passa inom Leader Mälardalens strategi. Tillsammans kan vi diskutera fram en första lämplig projektplan. Ni kan också fylla i vår idéskiss.

Idéskissen är inte en formell ansökan utan endast ett diskussionsunderlag. När vi tillsammans diskuterat fram en lämplig projektplan och en budget hjälper Leaderkontoret er att ansöka via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan inom Lokalt Ledd Utveckling (Leader). Ni kan även läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.