Ansökan

Leaderprojekt kan sökas av föreningar, företag eller andra organisationer i samverkan. När flera aktörer samverkar är det större chans att projektet ger ett bestående resultat. Leadermetoden kännetecknas av samarbete, lokala initiativ och lokal förankring, kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling.