september 2021

Lämna synpunkter på Leader Mälardalens nya strategi!

Leader Mälardalen tar just nu fram en ny utvecklingsstrategi för vårt Leaderområde, inför verksamhetsperioden 2023-2027. Nu finns en remissversion av strategin, som alla som bor lever och verkar i området är välkomna att lämna synpunkter på! Läs mer under fliken Framtiden.