maj 2020

Förslag för ett framtida Europa i balans

Mitt i Covid-19-krisen är ELARD (European Leader Association for Rural Development, den europeiska Leader-föreningen som representerar 26 nationella Leader-nätverk och omkring 2 200 Leaderområden/LAG) redo att planera mot en framtid tillsammans med lokala, nationella och europeiska institutioner, myndigheter och regeringar. Framtiden är här och nu och vi behöver anpassa oss. Landsbygdsområdena har drabbats hårt av